Loading...

Welkom bij team Silani

Welkom bij team Silani
Welkom bij team Silani 2023-04-11T10:51:00+00:00

Met de bundeling van verschillende disciplines op het gebied van renovatie, planmatig onderhoud en 24 uurs service, is Silani BV in staat om snel en duurzame oplossingen voor uw vastgoed te leveren op de lange en korte termijn.

Silani BV is een onderneming met meerdere divisies (Sloop, bouw en onderhoud) die gezamenlijk als eenheid in de markt, welke gerelateerd is aan de bouw, opereert.

Silani BV wil onderscheidend en vernieuwend werken en in samenwerking met onze opdrachtgevers innovatieve, toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen bieden. Tevens wil Silani BV de opdrachtgever ontzorgen door voor elk vraagstuk een oplossing te bieden en hiermee de verwachting van de opdrachtgever te overtreffen.

Voor onze medewerkers wil Silani BV een optimale en stabiele werkomgeving bieden, waar continuïteit van de onderneming voorop staat. Hiervoor zijn het naleven van wet- en regelgeving, een duidelijke organisatiestructuur en het inhoud geven aan de gedragscode belangrijke aandachtspunten. Op deze manier wil Silani BV voor haar medewerkers voldoende kansen creëren voor ontplooiing en ruimte scheppen voor creativiteit en ondernemerschap. Silani BV streeft naar verbreding en continueren van onze bedrijfsactiviteiten teneinde een beter draagvlak te verkrijgen.

Silani BV biedt voor iedere klant:

  • Structureel leveren van kwaliteit
  • 25 jaar kennis en ambachtservaring
  • Urenregistratie bussen Verizon Connect
  • Kwaliteitsmeting en doelstellingen nakomen
  • Optimale vlakke organisatie en flexibiliteit

Renoveren van (monumentale) panden met de norm van nu en voor later. Met een duidelijke organisatie en slimme manier van communicatie!